Jaderná energetika

LAVIMONT BRNO, a.s. pracuje v oblasti jaderné energetiky od roku 1990 tehdy, jako společnost s ručením omezeným, dnes jako akciová společnost. Zkušenosti našich zaměstnanců jsou již z výstavby jaderných elektráren v tehdejším Československu.

Zúčastnili jsme se výstavby EDU, EBO, EMO a samozřejmě ETE, kde jsme provedli kompletní montáž aparátů, čerpadel a potrubí u celků: PS 05 úložiště radioaktivních odpadů, PS 06 finální zpracování radioaktivních odpadů, PS 21 pomocné systémy primárního okruhu, PS 22 čištění radioaktivních médií, PS 23 havarijní systémy, PS 27 příprava chemických roztoků, PS 29 čištění kontaminovaných odpadních vod. Po dokončení výstavby ETE se nepřetržitě zúčastňujeme procesu údržby jaderné elektrárny a investičních akcí. Zajišťujeme zpracování projektu, výrobu a montáž technologického zařízení, garanční zkoušky, revize a následné předání díla naším týmem provozovateli.

Disponujeme zkušeným týmem odborníků z výstavby a údržby elektrárny, dodržujeme vysoké standardy provozovatele ČEZ, a.s., jsme spolehliví, konkurenceschopní a inovativní.