Zpracování projektu

Zpracování dokumentace pro vybraná zařízení dle vyhl. 18/79 Sb., vyhl. 21/79 Sb., 132/2008 Sb, a vybraná zařízení speciálně navrhovaná dle vyhl. 309/2005 Sb. a zařízení s platnými technickými podmínkami a předpisy NTD A.S.I. Sekce I., TPE 10-40/1771/81, PK 1514/72 a OP 1513/72.

Technický návrh zařízení

Zpracování technické dokumentace

Projekční dokumentace PD

  • Prováděcí projekty potrubí včetně zpracování izometrických výkresů
  • Realizační technologické projekty aparátů
  • Projekty individuálních zkoušek
  • Projekty po montážních čistících operací
  • Projekty ocelových konstrukcí

Prováděcí projekt pro DPS PD
Zpracování změn do dokumentace skutečného provedení
Zpracování výrobní dokumentace

  • Nádrže procesní, uskladňovací, tlakové
  • Výměníky
  • Potrubí
  • Ocelové konstrukce
  • Dokumentace pro údržbu, opravy a rekonstrukce zařízení

Pevnostní výpočty aparátů a potrubních systémů

Svařovací dokumentace