Certifikace a odborná způsobilost

Systémové certifikace IMS

 • Certifikát systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009, QMS ve spojení ČSN EN ISO 3834-2:2006 - požadavky na jakost obloukového svařování.
 • Certifikát systém enviromentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2009, EMS
 • Certifikát systému managementu  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHAS 18001:2008, SMS
 • Program zabezpečování jakosti pro činnosti vedoucí k ozáření dle § 9 písm. r) zákona  č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 59 odst. 1 písm. d) vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 499/2005 Sb.
 • Certifikát způsobilosti výrobce k provádění kovových konstrukcí výrobků dle ČSN EN 1090 – 2+A1
 • Certifikát pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006

Činnosti

 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Montáž trubních vedení, technologických zařízení a ocelových konstrukcí
 • Montáž, opravy, revize a zkoušky technologických zařízení staveb

Osvědčení personálu

 • Autorizované osoby, ČKAIT
 • Certifikáty vyššího odborného svářečského personálu dle ČSN EN ISO 14731 s kvalifikací EWE/IWE a EWT/IWT
 • Certifikát mezinárodního svářečského inspektora; IWI-C
 • Certifikáty evropských svářečů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-1
 • Certifikáty jaderných svářečů dle ČSN EN 287-1 s certifikátem dle NTD A.S.I. Sekce I.
 • Certifikáty pracovníků nedestruktivního zkoušení dle ČSN EN ISO 9712, VT, PT, RT, UT
 • Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti: revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení dle vyhl. č. 21/1979 Sb.
 • Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti: montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení dle vyhl. č. 21/1979 Sb.
 • Osvědčení o odborné zpusobilosti k činnosti: revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení dle vyhl. č. 18/1979 Sb.