Výroba strojních zařízení

 • Výroba, dodávka a šéfmontáž zařízení pro petrochemii: nádrže, tlakové nádoby, kolony, výměníky, vakuové pece, transferové potrubí
 • Výroba a montáž technologických zařízenípro chemický, potravinářský průmysl a energetiku: míchadla, pneužlaby, podávací zařízení, sušárny, výměníkové stanice, tepelné systémy, čerpací stanice, redukční stanice, kotelny
 • Výroba, dodávka a montáž potrubí a potrubních částí: potrubí všech tlakových stupňů, médií a použitého materiálu, od plastového po nerez
 • Výroba a dodávka potrubních částí apříslušenství: rozdělovače, rozbočky, konsoly, závěsy

Montáže strojních zařízení

Montážní činnost

 • montujeme technologická zařízení v oblasti energetiky, chemie, petrochemie, potravinářství a dřevozpracujícím průmyslu
 • zaměřujeme se na potrubní rozvody z ocelí tř. 11, 12, 15, 17 včetně jejich předvýroby
 • montujeme ocelové konstrukce
 • montujeme kouřovody
 • Technologické nosné konstrukce a jejich části - OK, plošiny, potrubní mosty, lávky, schody
 • Technologického zařízení - destilačních kolon, nádrží, technologického potrubí
 • Montáže technologických zařízení v petrochemii
 • Šéfmontáže vnitřních vestaveb destilačních vakuových kolon
 • Systémy centrálního vytápění
 • Potrubí dálkového přenosu tepla
 • Technologických zařízení pro jadernou energetiku
 • Zařízení v chemickém, potravinářském, dřevozpracujícím průmyslu
 • Montáž kotelen, výměníkových a předávacích stanic
 • Montáž, opravy a revize vybraných plynových zařízení
 • Revize a zkoušky provozovaných parních a horkovodních kotlů