O nás

LAVIMONT BRNO, a.s. je pružná, dynamická a vyspělá dodavatelsko inženýrská společnost, založená v roce 1991.

Předmětem podnikání jsou především dodávky a montáž technologických zařízení pro energetický, chemický, petrochemický a ostatní průmysl v tuzemsku i v zahraničí.

Postupným vývojem a potřebou trhu rozšířila společnost svůj předmět podnikání, který vyústil v založení dceřinných společností, což umožňuje realizaci nejrůznějších projektů formou dodávky na klíč na profesionální úrovni.

Mezi činnosti patří:

 • montáž,dodávky a výroba technologických zařízení především v energetice,chemickém a petrochemickém průmyslu
 • dodávky, výroba a montáž potrubí z materiálu tř. 11, 12, 15, 17 v celém rozsahu tlaků a průměrů
 • dodávky a montáž potrubí z plastických hmot
 • výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a zkoušky vyhrazených tlakových aparátů
 • výroba a montáž ocelových konstrukcí
 • výroba a montáž zvedacích zařízení
 • montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení
 • revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
 • projektová a obchodní činnost v investiční výstavbě

Oprávnění firmy:

Firma vlastní oprávnění k provádění:

 • výroby stavebních dílů
 • výroby zdvihacích zařízení
 • výroby ocelových konstrukcí
 • montáží, rekonstrukcí, oprav zařízení a jejich částí uvedených v par. 1, odst. 2 písm. a) vyhlášky vyjma tlakové nádoby reaktoru, parogenerátoru, kompenzátoru objemu a barbotážní nádrže
 • montáží, rekonstrukcí, oprav zařízení a jejich částí uvedených v par. 1, odst. 2 písm. b) vyhlášky vyjma hlavního cirkulačního potrubí, hlavních cirkulačních čerpadel a hlavních cirkulačních armatur
 • montáží, rekonstrukcí, oprav zařízení a jejich částí uvedených v par. 1, odst. 2 písm. c) vyhlášky pro zařízení výše uvedená zkoušek podle par. 7 vyhlášky
 • potvrzení průvodní technické dokumentace v rozsahu vyhrazených jaderných zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER 440 a VVER 1000
 • montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a zkouškám v rozsahu pro tlakové nádoby skupiny A a B, parní a horkovodní kotle 3. a 4. třídy
 • montáží a oprav plynových zařízení v rozsahu pro:
 1. zařízení pro výrobu a skladování bioplynu na čistírnách odpadních vod
 2. průmyslové plynovody
 3. ntl. a stl. plynovody a přípojky
 4. rozvody propan-butanu
 5. domovní plynovody
 6. kyslíkovody
 7. acetylenovody
 8. rozvody tech. plynů N2, CO2, Ar, H2,
 9. vzduch nad 1,0 MPa prov. přetlaku
 10. plyn. zařízení kotelen