Firmy ve skupině

Filial Lavimont Brno, a.s. v Moskvě

pobočka Lavimont Brno, a.s.
Moskva, 1. Tverskaja-Jamskaja ul. 23/1, 125 047, Rusko

Ředitel filialu – Kirillov Aleksey Viktorovich
info@lavimont.cz

S ohledem na rostoucí potřeby trhu ve východní Evropě, za účelem komplexních realizací projektů na klíč, byla námi v roce 2008 založena dceřina společnost v Ruské federaci, filiálka "LAVIMONT BRNO" a.s.
Nyní,  filiálka "LAVIMONT BRNO" a.s. působí na ruském trhu jako  samostatná jednotka. Základem pro realizaci ambiciózních projektů pro nás jsou silné materiálně technické zázemí a bohaté zkušenosti a znalosti našich kvalifikovaných specialistů.
Od prvního ledna 2010 je filiálka "LAVIMONT BRNO" a.s. členem SRO Nekomerčního partnerství společenství stavítelu Republiky Komi, s ohledem na tuto skutečnost máme  příslušný certifikát opravňující k provádění stavebních a instalačních prací v Ruské federaci, a to včetně Generálního dodavatele viz.příloha certifikáty. Odborní specialisté naší organizace pracovali na realizace řady projektů v Ruské federaci, Běloruské republiky, Estonska a Tádžikistánu. Více informací o realizovaných projektech naleznete v sekci realizované projekty.

18.1.2016 do 31.12.2016.