Realizované projekty

Slovnaft, a.s.

V areálu Slovnaft Bratislava byla realizována zakázka „Rekonstrukce spalinovodů a výměna APEXU na AVD6“.

Účelem stavby je výměna opotřebovaných technologických zařízení a vzduchotechnického potrubí spalovacího vzduchu a odvodu spalin.

Stavba řeší výměnu následujících zařízení:
parního předehřívače E2, deskového výměníku APEX E1, kouřovodu, vzduchovodu, kompenzátorů, klapek, výměna servopohonů na klapkách pro pec F1 a pec F2 za pohon pneumatický, úprava Hardwaru a Softwaru na ovládání klapek, výměna zařízení MaR.

Zakázka byla realizována v době odstávky ve velmi krátkém termínu, kdy demontáž a montáž technologie musela být demontována a nově smontována za 52 dnů,včetně provedení zkoušek a uvedení do provozu. Zakázka byla realizována v požadovaném termínu a předána zákazníkovi do užívání.