IMM-technologie

Integrační minerálně-matricová technologie (IMM-technologie) představuje způsob detoxikace a dezinfekce různých druhů odpadů (kapalných, visko-plastických a pevných).

Technologie je založena na schopnosti aluminátů a silikátů se v zásaditém prostředí rozkládat s následnou syntézou nové rovnovážné struktury, což umožňuje napodobení průběhu přírodních procesů vzniku minerálů v uměle vytvořených podmínkách. V procesu fyzikálně-chemické přeměny odpadu fungují v něm obsažené látky a elementy jako zárodky tvorby nové struktury geopolymeru při maximálním snížení jejich pohyblivosti v tělese vytvořeného materiálu a minimalizaci rizika jejich migrace do okolního prostředí. Kromě toho, díky reakci hluboce zásadité hydrolýzy s vysokými hodnotami potenciálu vodíku (pH=9÷11), provázející proces syntézy geopolymeru, dojde ke zničení patogenní mikroflóry a dosáhne se tím dezinfekce odpadu.

Výsledkem aplikace IMM-technologie je vytvoření nehořlavého, ekologicky bezpečného geopolymeru s předvídatelnými (volitelnými) fyzikálně-mechanickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi, který má potenciál pro široké spektrum použití při geotechnických a geoekologických stavbách.

IMM-technologii geopolymerizace, jakožto alternativní metodu utilizace kalů z ČOV, která umožňuje detoxikaci a dezinfekci kalu, je možné uplatnit například následujícím způsobem:

  • Výroba stavebního materiálu – geopolymeru (technogenním způsobem zhutněná půda)
  • Výroba zahradnické zeminy
  • Výroba rolovaných kobercových trávníků, atd.

Výroba stavebního materiálu - geopolymeru

Výroba geopolymeru s využitím kalů z ČOV se provádí dávkováním modifikující komplexotvorné přísady, společně s cementem a pískem.

Modifikující komplexotvorná přísada představuje hydrofilní prášek, skládající se z agregovaných mikrodisperzních jílovitých částic, modifikovaných ionty přechodových kovů (Са+, Са++, Mg+, Mg++). Do modifikující komplexotvorné přísady se mohou v závislosti od stanoveného účelu použití geopolymeru přidávat ještě hydrofobní, zpevňující a jiné speciální složky.

Fyzikálně-mechanické a fyzikálně-chemické charakteristiky geopolymeru se mohou měnit v závislosti od oblasti jeho použití a po ukončení procesů litifikace, po vytvrdnutí (po 28 dnech), se hodnoty nachází v těchto rozmezích:

  • Měrná hmotnost 2,0÷2,1 t/m3
  • Pevnost v tlaku 1÷10 MPa

Čerstvě připravený geopolymer je viskózní plastická a homogenní (pastovitá) tvrdnoucí hmota šedé nebo hnědé barvy o vlhkosti 40÷55%.

Prodej modifikující komplexotvorné přísady

Společnost LAVIMONT BRNO, a.s. nabízí dodávku modifikující komplexotvorné přísady.

Dodatečné podrobnosti lze získat zasláním poptávky na e-mailovou adresu info@lavimont.cz