Produkce

Hlavní spektrum vyráběného zařízení pro úpravu vody:

           Jednotky filtrace vody RUN AQUA-MF pro hrubé předběžné čištění vody (jemnost filtrace 1000-100 μm) a stejně tak pro konečnou přípravu jemného čištění vody (jemnost filtrace 20-0,2 μm);

           Jednotky filtrace vody RUN AQUA-F pro čiření (odstranění nerozpuštěných nečistot), odstranění železa, manganu, hydrogensulfidu, volného chlóru a organických sloučenin;

           Jednotky iontové výměny RUN AQUA-ION pro čištění vody procesem iontové výměny (změkčování, dealkalizace, odsolování, odstranění dusičnanů, atd.);

           Jednotky dávkování reagentů RUN AQUA-DOS pro chemickou úpravu koaguláty, sterilizačními chemikáliemi, kyselinami, zásadami, antiscalanty, atd.;

           Jednotky ultrafiltrace RUN AQUA-UF proces membránové filtrace, umožňující oddělit z vody koloidní částice, mikroorganizmy (viry a bakterie), velké organické makromolekuly určující zabarvení vody, velikosti 0,01-0,1 mm a molekulové hmotnosti větší než 1000;

           Jednotky reverzní osmózy RUN AQUA-RO pro výrobu částečně nebo úplně odsolené vody z povrchových nebo podzemních zdrojů a také pro odsolování mořské vody;

           Jednotky elektrodeionizace RUN AQUA-EDI pro odsolování vody ve finálním stádiu čištění vody a poskytuje vodu s elektrickým odporem vyšším než 16-18 MΩ*cm bez použití chemikálií;

           Čerpací stanice RUN AQUA-PS;

           Jednotky sterilizace vody RUN AQUA-UV pro ničení patogenů přítomných ve vodě za použití ultrafialového záření vysoké intenzity;

           Odplyňovače vody RUN AQUA-D pro odstranění CO2;

           Membránové odplyňovače RUN AQUA-MD pro odstranění z vody rozpuštěných v ní plynů nebo plynů tvořících se během procesu čištění;

           Kompresorové stanice RUN AQUA-AS pro provzdušňování vody a pro přípravu stlačeného vzduchu pro měření a regulaci;

           Jednotky ozonizace RUN AQUA-O3 pro dezinfekci vody a pro oxidaci železa a organických látek ve vodě.