Membránové odplyňovače RUN AQUA-MD

Odstraňování z vody rozpuštěných nebo během čištění vytvořených plynů se nazývá odplyňování.

Obvykle se z vody odstraňuje oxid uhličitý, hydrogensulfid a kyslík.

Tyto tři plyny způsobují nebo urychlují proces korze kovů a oxid uhličitý navíc způsobuje korozi betonu.

Díky posledním výzkumům v oblasti membránové technologie došlo v posledních letech k rozšíření metod membránového čištění vody.

Procesy membránové separace jsou založeny na větší propustnosti jedné nebo více složek kapaliny, plynné směsi nebo koloidního systému přes dělící membránovou stěnu.

Fáze, která přes membránu projde, se nazývá permeát (nebo filtrát) a ta která neprojde je koncentrát.

Membránové procesy mohou být vyvolány rozdílem tlaků (baro-membránové procesy), rozdílem elektrických potenciálů (elektro-procesy) a rozdílem koncentrací (difuzně-membránové procesy), nebo jejich kombinací.

Princip jednotek membránových odplyňovačů RUN AQUA-MD je difusní přechod rozpuštěných plynů (O2 a/nebo CO2) do proudu nosného plynu (nebo vakua) přes póry hydrofobních membrán při rozdílném chemickém potenciálu.

Membrána v tomto případě tvoří rozhraní a slouží jako překážka pro vodu (voda neprojde přes membránu, protože ta není smáčivá) a umožňuje vytvořit velkou mezifázovou plochu.

Možná sestava zařízení

Membránové odplyňovače RUN AQUA-MD mohou být vybaveny následovně:

             vývěva;

             membránové elementy;

             armatury s ručním, pneumatickým nebo elektrickým pohonem;

             potrubí vyrobené z uhlíkové oceli, nerezové oceli nebo plastu (PVC, PP, PE);

             měřicí přístroje (tlakoměry, teploměry, průtokoměry, atd.);

             podpěrná konstrukce;

             regulátor řízení procesu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.