Jednotky reverzní osmózy RUN AQUA-RO

Jednotky reverzní osmózy RUN AQUA-RO jsou určeny pro výrobu částečně nebo úplně odsolené vody z povrchových nebo podzemních zdrojů a také pro odsolování mořské vody.

Princip činnosti jednotek RUN AQUA-RO je založen na aplikaci procesu reverzní osmózy, který používá speciální polopropustné membrány umožňující snížit obsah rozpuštěných solí ve vodě až o 90-99%.

Jedná se o rozdělení proudů vody na membránách na permeát (vodu procházející přes membránu a částečně očištěnou od rozpuštěných minerálních solí) a koncentrát (voda obohacená o rozpuštěné soli).

Voda vcházející do jednotky reverzní osmózy musí být bez suspendovaných a koloidních částic, trojmocného železa, manganu a volného chlóru.

V některých případech je požadováno řízení pH nebo dávkování prostředku proti vzniku vodního kamene.

Jako předúprava před reverzní osmózou se obvykle používá ultrafiltrace nebo jednotky filtrace vody.

Možná sestava zařízení

Jednotka reverzní osmózy RUN AQUA-RO zahrnuje:

             jemné filtry;

             vysokotlaká čerpadla (tlak od 9 do 40 barů);

             membránové elementy reverzní osmózy (od 1 do 100 membrán v jedné jednotce);

             tlakové nádoby (od 1 do 7 membrán v jedné tlakové nádobě);

             armatury s ručním, pneumatickým nebo elektrickým pohonem;

             potrubí vyrobené z uhlíkové oceli, nerezové oceli nebo plastu (PVC, PP, PE);

             měřicí přístroje (tlakoměry, teploměry, průtokoměry, přístroje pro kontrolu kvality vody, atd.);

             podpěrná konstrukce;

             regulátor řízení procesu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.