Jednotky ultrafiltrace RUN AQUA-UF

Jednotky ultrafiltrace RUN AQUA-UF jsou založeny na procesu membránové filtrace, který umožňuje oddělit z vody koloidní částice, mikroorganizmy (viry a bakterie), velké organické makromolekuly určující zabarvení vody, velikosti 0,01-0,1 mm a molekulové hmotnosti větší než 1000.

V mnoha realizovaných úpravnách vody jsou zařízení ultrafiltrace RUN AQUA-UF navrženy jako fáze předúpravy pro následné odsolování v jednotkách reverzní osmózy RUN AQUA-RO. Ultrafiltrace zajišťuje požadovaný stupeň předúpravy, čímž podstatně zvyšuje životnost membránových součástí reverzní osmózy.

Proces ultrafiltrace snižuje Silt Density Index (koloidní index) na 1-3, kalnost na 0,1 NTU a obsah organických látek (s použitím koagulantu do 60%, bez použití koagulátu do 25%).

Možná sestava zařízení

Jednotky ultrafiltrace RUN AQUA-UF zahrnují:

             ultrafiltrační membrány (od 1 do 50 membrán v jednom rámu, do 20 rámů v jedné jednotce);

             prací čerpadla;

             jednotka chemicky posíleného proplachu;

             armatury s ručním, pneumatickým nebo elektrickým pohonem;

             potrubí vyrobené z uhlíkové oceli, nerezové oceli nebo plastu (PVC, PP, PE);

             měřicí přístroje (tlakoměry, teploměry, průtokoměry, přístroje pro kontrolu kvality vody, atd.);

             podpěrná konstrukce;

             regulátor řízení procesu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.